Ungarske forinter valutakursdiagram

Ungarske forinter valutakursutviklingsdiagram

(22 Okt 2021): 100 HUF = 2,6704 (NOK)

 Du kan zoomeUngarske forinter valutakursdiagram ved å dra med markøren.For å vise Ungarske forinter utviklingsdiagram og Ungarske forinter valutakurser
i denne tabellen, gå til siden Ungarske forinter valutakurser.


Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 22.06.2021 - 22.10.2021

Maksimum Ungarske forinter valutakurser i diagrammet
100 HUF = 3,0206 (NOK)
Dato: 20 August 2021

Minimum Ungarske forinter valutakurser i diagrammet
100 HUF = 2,6704 (NOK)
Dato: 22 Oktober 2021

Gjennomsnittlig Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 2,8855 (NOK)

Topp