Ungarske forinter valutakursdiagram

Ungarske forinter valutakursutviklingsdiagram

(07 Okt 2022): 100 HUF = 2,4654 (NOK)

 Du kan zoomeUngarske forinter valutakursdiagram ved å dra med markøren.For å vise Ungarske forinter utviklingsdiagram og Ungarske forinter valutakurser
i denne tabellen, gå til siden Ungarske forinter valutakurser.


Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 07.06.2022 - 07.10.2022

Maksimum Ungarske forinter valutakurser i diagrammet
100 HUF = 2,6527 (NOK)
Dato: 22 Juni 2022

Minimum Ungarske forinter valutakurser i diagrammet
100 HUF = 2,3449 (NOK)
Dato: 24 August 2022

Gjennomsnittlig Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 2,5134 (NOK)

Topp