Sjekk IBAN

Valider og raskt sjekk et IBAN for feil


(De angitte IBAN-kodene er validert i henhold til MOD 97-10-algoritmen og lagres ikke i vår database.)


Hva er IBAN-koden?


IBAN - koden er et akronym for Internasjonalt bankkontonummer. Denne koden (streng) identifiserer en kundes konto på en finansinstitusjon internasjonalt og brukes til å behandle betalinger mellom banker / finansinstitusjoner. Et IBAN er et sett med bokstaver og tall som representerer en individuell bankkonto.

Formatet på IBAN-koden bekreftes ved hjelp av en algoritme for å verifisere riktigheten av informasjonen kalt MOD 97-10. Denne algoritmen tillater identifisering av feil forårsaket av å skrive feil tegn i IBAN-koden.

OBS: Skjemaet ovenfor verifiserer bare riktig format på IBAN-koden, det kan ikke bekrefte at det eksisterer.


Hva betyr SEPA?


SEPA er forkortelsen for Single Euro Payments Area - Overføring av penger i euro innen EU og noen få andre land har blitt enklere, raskere og billigere en gang med etableringen av et enkelt betalingssystem, kjent som SEPA. Spesielt gjør du en betaling i euro i SEPA-området under de samme forholdene som du vil foreta en intern interbankbetaling. Det betyr i utgangspunktet med samme kostnader og samme ventetid. Verktøyet vårt forteller deg om kontoen din tilhører et SEPA-land.

Topp