Japanske yen valutakursdiagram

Japanske yen valutakursutviklingsdiagram

(07 Okt 2022): 100 JPY = 7,3632 (NOK)

 Du kan zoomeJapanske yen valutakursdiagram ved å dra med markøren.For å vise Japanske yen utviklingsdiagram og Japanske yen valutakurser
i denne tabellen, gå til siden Japanske yen valutakurser.


Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 07.06.2022 - 07.10.2022

Maksimum Japanske yen valutakurser i diagrammet
100 JPY = 7,5657 (NOK)
Dato: 16 Juni 2022

Minimum Japanske yen valutakurser i diagrammet
100 JPY = 6,9014 (NOK)
Dato: 12 September 2022

Gjennomsnittlig Japanske yen valutakurser
100 JPY = 7,2461 (NOK)

Topp