Japanske yen valutakursdiagram

Japanske yen valutakursutviklingsdiagram

(27 Mar 2020): 100 JPY = 9,7652 (NOK)

 Du kan zoomeJapanske yen valutakursdiagram ved å dra med markøren.For å vise Japanske yen utviklingsdiagram og Japanske yen valutakurser
i denne tabellen, gå til siden Japanske yen valutakurser.


Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 29.11.2019 - 29.03.2020

Maksimum Japanske yen valutakurser i diagrammet
100 JPY = 10,3823 (NOK)
Dato: 19 Mars 2020

Minimum Japanske yen valutakurser i diagrammet
100 JPY = 8,0579 (NOK)
Dato: 30 Desember 2019

Gjennomsnittlig Japanske yen valutakurser
100 JPY = 8,5933 (NOK)

Topp