Amerikanske dollar valutakursdiagram

Amerikanske dollar valutakursutviklingsdiagram

(29 Sep 2023): 1 USD = 10,6225 (NOK)

 Du kan zoomeAmerikanske dollar valutakursdiagram ved å dra med markøren.For å vise Amerikanske dollar utviklingsdiagram og Amerikanske dollar valutakurser
i denne tabellen, gå til siden Amerikanske dollar valutakurser.


Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 02.06.2023 - 02.10.2023

Maksimum Amerikanske dollar valutakurser i diagrammet
1 USD = 11,1181 (NOK)
Dato: 06 Juni 2023

Minimum Amerikanske dollar valutakurser i diagrammet
1 USD = 9,9629 (NOK)
Dato: 20 Juli 2023

Gjennomsnittlig Amerikanske dollar valutakurser
1 USD = 10,5522 (NOK)

Topp