Venstre vil fjerne alderspoeng ved opptak til høyere utdannelse: – Meningsløs premiering

Venstre vil fjerne alderspoeng ved opptak til høyere utdannelse: – Meningsløs premiering - kort nyheter


Det er flertall for å endre opptakssystemet, men partiene er uenige i hvordan. Venstre vil gi universitetet større spillerom, men UiO-rektor mener dagens ordning fungerer godt.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 28.07.2021

Topp