Norsk forsvarstopp fikk flyttepenger fra både Forsvaret og FN

Norsk forsvarstopp fikk flyttepenger fra både Forsvaret og FN - kort nyheter


Generalmajor Kristin Lund har hatt toppjobber for FN i Israel og på Kypros. Under fire flyttinger fikk hun dekket utgifter av både FN og Forsvaret. FN har også gransket Lund for andre forhold.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 22.04.2021

Topp