Mer kraftkrevende industri i Norge?

Mer kraftkrevende industri i Norge? - kort nyheter


Konkurransefortrinn er ikke noe en bør forsøke å kjøpe for skattebetalernes penger. Det er fint bare for dem som mottar støtten. For resten skaper det ikke en bærekraftig økonomi.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 29.09.2022

Topp