Kronikk: Det er helt sykt å medikalisere når vi kan utdanne i stedet

Kronikk: Det er helt sykt å medikalisere når vi kan utdanne i stedet - kort nyheter


Ledelse dreier seg også om å strekke seg. Både de folkevalgte og partene må nå strekke oss for å øke sysselsetting. At nesten hver femte mellom 25 og 54 ikke er sysselsatt, kan ikke fortsette.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 24.07.2021

Topp