Kronikk: Bidrar sykeliggjøring av ungdom til utstøting fra skole og arbeidsliv?

Kronikk: Bidrar sykeliggjøring av ungdom til utstøting fra skole og arbeidsliv? - kort nyheter


Én av tre blant barn og unge får en psykisk diagnose eller behandling i løpet av barndommen. Våre funn tyder på denne sykeliggjøringen kanskje har gått for langt.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 06.05.2021

Topp