Innlegg: Tap og gevinst ved krafteksport

Innlegg: Tap og gevinst ved krafteksport - kort nyheter


Fordi strømprisene gjennomgående er høyere i Tyskland og Storbritannia enn i Norge, vil effekten av flere strømkabler og mer utvekslingskapasitet gi et press i retning av økt strømpris i Norge.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 30.09.2021

Topp