Innlegg: Strømstøtte til bedriftene? Ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt

Innlegg: Strømstøtte til bedriftene? Ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt - kort nyheter


En strømstøtteordning for bedrifter må være enkel, rask å få på plass og ikke være konkurransevridende. Mye peker mot en modifisert versjon av støtteordningen for husholdninger.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 08.08.2022

Topp