Innlegg: Slutt på energieffektivisering nå? Virkelig?

Innlegg: Slutt på energieffektivisering nå? Virkelig? - kort nyheter


Vi kan komme til å bruke mindre energi i Norge om 20 år enn i dag, i alle fall dersom forholdet mellom energibruk og økonomisk vekst blir som i de siste 30 årene.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 26.01.2022

Topp