Innlegg: Senterpartiet i hengemyr

Innlegg: Senterpartiet i hengemyr - kort nyheter


Senterpartiet foreslår å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. Det vitner om dårlig forståelse for klimaspørsmål, økomangfold – og av våre internasjonale forpliktelser.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 13.05.2021

Topp