Innlegg: Mangelfullt om bitcoins energibruk

Innlegg: Mangelfullt om bitcoins energibruk - kort nyheter


Straumforbruket i bitcoin må sjåast opp mot nytten og potensialet i systemet. Ein kan hevda at nytten ikkje forsvarer kostnaden, men ein bør ha eit visst kunnskapsgrunnlag før ein kastar seg inn i diskusjonen.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 20.01.2022

Topp