Innlegg: La lettmetall hjelpe det grønne skiftet

Innlegg: La lettmetall hjelpe det grønne skiftet - kort nyheter


Klimaet fortjener flere konstruksjoner i aluminium. Men da må innkjøperne se forbi anskaffelseskostnader og bry seg om de samlede livsløpskostnadene i stedet.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 20.01.2022

Topp