Innlegg: Har staten tenkt over hva den betaler bøndene for?

Innlegg: Har staten tenkt over hva den betaler bøndene for? - kort nyheter


I dagens jordbruk er det en premie for la være å bruke naturressursen selv. Det vil si at de som driver jorden, betaler grunnrenten til de som ikke driver selv, men bare leier ut jord.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 16.05.2021

Topp