Innlegg: Det er behov for mer konkurranse om jusstudentene

Innlegg: Det er behov for mer konkurranse om jusstudentene - kort nyheter


Samfunnet er tjent med at nye tilbud får vokse frem – også nye jusstudier. Vi ansetter selv nyutdannede jurister og ser nytten av mer tverrfaglig kompetanse, særlig jus og økonomi.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 15.04.2021

Topp