Innlegg: Biden og norske sykehjem, ok, men hva med svenskene?

Innlegg: Biden og norske sykehjem, ok, men hva med svenskene? - kort nyheter


Det er mer nærliggende å se til vårt naboland Sverige, enn til USA, Canada eller Storbritannia hvis vi lurer på erfaringene med privat kontra offentlig drift.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 29.03.2022

Topp