Innlegg: Autoritært lederskap og mangelfullt demokrati på norske universiteter

Innlegg: Autoritært lederskap og mangelfullt demokrati på norske universiteter - kort nyheter


Det er vanskelig å tenke seg et mer graverende utslag av udemokratisk, autoritær ledelsesfilosofi enn det Oslomet-rektor Curt Rice viser i en sak som avgjøres i Oslomets styre nå.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 12.06.2021

Topp