Innlegg: Én industrisyklus fra krav om nullutslipp

Innlegg: Én industrisyklus fra krav om nullutslipp - kort nyheter


Innen 2050 skal prosessindustrien nå målet om nullutslipp. Det innebærer at nullutslippsteknologier må være demonstrert i industriell skala innen 2030 med utrulling allerede fra 2035.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 03.08.2021

Topp