Fed planlegger å fortsette rentehevingene frem til inflasjonen avtar betydelig – Wall Street henter seg inn

Fed planlegger å fortsette rentehevingene frem til inflasjonen avtar betydelig – Wall Street henter seg inn - kort nyheter


Onsdag kveld offentliggjorde den amerikanske sentralbanken referatet fra forrige rentemøte som endte med en såkalt trippelheving. Aksjene hentet seg noe inn, mens den tiårige statsrenten falt.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 17.08.2022

Topp