Det britiske pundet rykker til etter helomvending fra Storbritannias regjering – dropper skattekutt for de rikeste

Det britiske pundet rykker til etter helomvending fra Storbritannias regjering – dropper skattekutt for de rikeste - kort nyheter


Forslaget om skattekutt for Storbritannias rikeste ble møtt med motstand både fra partifeller og opposisjon. Nå gjør Truss og Kwarteng helomvendig i det som blir beskrevet som et ydmykende nederlag for den nye regjeringen.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 03.10.2022

Topp