Forsker om det norske trygdesystemet: – Systemet inviterer til å fokusere på diagnosene

Forsker om det norske trygdesystemet: – Systemet inviterer til å fokusere på diagnosene - kort nyheter


Sysselsettingsutvalget kom i 2019 frem til at det for unge under 25 år kan lønne seg å motta trygd. Økonomer mener dagens ordning bidrar til diagnostisering og medikalisering.


Les mer på dn.no

kilde: dn.no - 13.07.2021

Topp